את המועמדות על צרופותיה (אישור הועד והתקציב) יש להגיש לא יאוחר מיום 01/05/2021 בשעה 12:00.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל ליאור גפן, במייל: liorg@dsharon.org.il או בטלפון 052-7589204.

הזוכים במיזם יבחרו על ידי ועדה בראשותה של ליטל רהב- סגנית ראש המועצה, נציגי היחידה הסביבתית והמשרד להגנת הסביבה.
מפגש שאלות תשובות והסברים יתקיים בתאריך 11.4.21 יום ראשון בשעה 16:00.

יחד עם טופס זה יש להגיש טבלת תקציב ואישור ועד היישוב.

העלאת הקבצים לאחר מילויים- בסוף טופס זה.

1
פרטים כללים
2
פרטים אישיים
3
הקבוצה המגישה
4
תקציר המיזם והרעיון המוצע
5
פרטים נוספים וצירוף מסמכים

 

 פרטי איש הקשר

פרטי איש קשר נוסף

הארגון במסגרתו יתבצע המיזם

 

(כולל תיאור כללי ופירוט הפעילות בשנתיים האחרונות).

(כמות הפעילים, יישובים, תפקידים ויכולות).

תיאור תמציתי של מהות המיזם, ייחודיות הרעיון וחשיבותו הסביבתית

היבטים פיזיים וחברתיים של המיזם

תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן

מסמכים מצורפים

יש להעלות את אישור ועד היישוב על הטופס המצורף בקישור הנ״ל

יש לעלות קובץ האקסל המכיל את פירוט תקציב המיזם