תמונה נושאית תלמידות יסודימחלקת החינוך היסודי פועלת לקידום החינוך ולהתאמתו לשונות ולצרכי התלמידים במאה ה21, בדגש על טיפוח אקלים חינוכי-חברתי. המבוסס על יחסי אנוש אכפתיים ומכבדים לכל באי בית הספר.

מטרתנו, לתת לתלמידים הזדמנות להתפתחות אישית על ידי רכישת מיומנויות לימודיות וחברתיות שיאפשרו להם למצות את יכולותיהם ויסייעו להם להשתלב בהצלחה בחברה משתנה ולתרום לה.

במועצה 11 בתי ספר יסודיים ובהם לומדים 3,769 תלמידים מכיתה א'-ו'.

בין כלל בתי הספר נמצאים החווה החקלאית "אדם אדמה", ובית ספר אנתרופוסופי על אזורי "בית מיתר"

מחלקת החינוך היסודי אחראית לניהול והפעלת מערך החינוך היסודי במועצה בשיתוף, אגפים ומחלקות שונים במועצה ומחוצה לה,  משרד החינוך, מנהלי בתי הספר, צוותי חינוך, עובדי מנהלה, והנהגות הורים מכלל בתי הספר. 

מידע כללי 

צור קשר

רגינה פוקס
מנהלת מח' בתי ספר
03-9000534
יעל טופול
מזכירת אגף חינוך
03-9000530