דנה גל
מנהלת המחלקה המוניציפאלית
03-9000674

המחלקה המוניציפלית הינה הגוף המקשר בין הוועדים המקומיים ביישובי המועצה לבין  אגפי / מחלקות המועצה ומשרדי הממשלה.

עיקר עבודת המחלקה הינו מול הוועדים המקומיים אשר להם המועצה האצילה את סמכות הניהול והביצוע בתחומים רבים ביישוב ואשר מהווים את זרוע הביצוע של המועצה ביישובים ומנהלים אותם בהתנדבות מלאה.

המחלקה מלווה את הוועדים המקומיים / מזכירי ומזכירות היישובים בכל בעיה שבהם נתקלים ומסייעת עד לפתרון הבעיה.

המחלקה מעבירה במהלך השנה הכשרות מקצועיות ומפגשי שיח ולמידת עמיתים לוועדים המקומיים בתחומים שונים במטרה לתת לחברי הוועדים כלים לניהול היישוב.

דבר מנהלת המחלקה המוניציפלית

המחלקה המוניציפאלית מטפלת בתחומים רבים בתחום המועצה, בין אם במענה לוועדים ובין אם במענה לתושבים, בעיקר במכשולים בירוקרטיים ותוך ראייה של מתן שירות אישי ומציאת פתרון ראוי ונכון. במהלך שנותיי בתפקיד מנהלת המחלקה מצאתי כי ישנה חשיבות לחיזוק קהילות היישובים במטרה ליצור מערך התנדבות פנים יישובי, יצירת לכידות יישובית, חיבור בין דורות ועשייה למען הקהילה היישובית. במהלך השנים הקרובות אפעל לחיזוק הקהילות בישובים.

קהילה חזקה  --> יישוב חזק  --> מועצה חזקה.

אני פה לכל שאלה ולכל בעיה וגם אם לא בתחום אחריותי, אדע לסייע לכם מול האגף/מחלקה המתאימים.
שלכם,

דנה גל

שירותי המחלקה

 • אישור תושב -  למעבר לטופס בקשה לאישור תושב
 • ליווי ועדים מקומיים / מזכירי יישובים / מזכירות וקישור עם מחלקות ואגפי המועצה
 • אישור תקציבי יישובים
 • תחבורה ציבורית
 • ועדת שמות יישובים/רחובות, ועדה חקלאית, ועדת דת,
 • הנפקת אישורי תושב בבקשות להוצאת/חידוש רישיון נשק
 • אישור בקשות לכריתת/העתק עצים - למעבר לטופס בקשה
 • קולות קוראים
 • אישור תחבורה ציבורית לחיילים
 • קישור וסיוע למחלקות ואגפי המועצה מול הוועדים המקומיים בכל פרוייקט .
 • טיפול בכל נושא מול משרדי ממשלה (ועדים מקומיים)