מוקדנית מחייכתבמוקד המועצה מתקבלות הודעות על מפגעים ותקלות ברחבי המועצה. המוקד מרכז את כל פניות תושבי המועצה והמבקרים בה, מפעיל שירותים מוניציפאליים רלוונטיים בכל שעות היממה ומבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה.

דרכי התקשרות עם מוקד 106:

פנייה מקוונת

צבי כץ
מנהל המוקד
03-9000677
050-7665325