מוקדנית מחייכתבמוקד המועצה מתקבלות הודעות על מפגעים ותקלות ברחבי המועצה. המוקד מרכז את כל פניות תושבי המועצה והמבקרים בה, מפעיל שירותים מוניציפאליים רלוונטיים בכל שעות היממה ומבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה.

דרכי התקשרות עם מוקד 106:

סמל מוקד 106 106 אקספרס

צבי כץ
מנהל המוקד
03-9000677
050-7665325

לפנייה מקוונת