במועצה האזורית דרום השרון פועלות 3 מועדוניות, ביישובים ירחיבאלישמע ונווה ימין. מועדונית הינה מסגרת חינוכית טיפולית משלימה, הפועלת לאחר שעות הלימודים, חמישה ימים בשבוע. המועדונית מופעלת בשיתוף משרד החינוך ומשרד הרווחה.

במועדונית מקבלים החניכים טיפול אישי וקבוצתי, סיוע בפיתוח קשריהם החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית-חברתית, סיוע בהכנת שיעורי הבית וארוחה חמה. בנוסף, עובדי המועדוניות מטפחים את הקשר שבין ההורים למועדונית ואת הקשר שבין ההורים לילדיהם.

מטרות המועדונית

 • יצירת בית חם ותו
 • הענקת ערכים חברתיים וערכיים לילדים
 • שיפור הסתגלותם הרגשית, ההתנהגותית, הלימודית והחברתית של הילדים
 • מניעת נשירה ממערכת החינוך

אוכלוסיית היעד

המועדונית מיועדת לילדים בגילאי בית הספר היסודי. המועמדים למועדונית נבחרים על פי קריטריונים של משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך.

כיצד מיושמות המטרות?

 • יצירת מסגרת רב-גילית, קבועה ויציבה ל-15 ילדים, בהם מטפל צוות קבוע.
 • תוכנית רב שנתית (לפי הצורך), יום יומית, אינטנסיבית.
 • המועדונית פועלת משעת סיום הלימודים ועד שעות הערב. הילדים מופנים למועדונית בהמלצת צוות בין מקצועי.
 • יצירת קשר חיובי ומעורר אמון בין ילדים ומבוגרים באמצעות הצבת גבולות מחד והקניית הרגלי חיים נכונים, מתן יחס אישי, אמפטיה ואהדה מאידך.
 • קבלת ארוחה חמה ומזינה. זמן הארוחה משמש כהזדמנות לשיחה וחיבור בין תחילת היום בבית הספר והמשכו במועדונית.
 • שיפור האינטראקציה של הילדים בחברת הילדים כתוצאה מהפעילות האישית החברתית הנערכת במועדונית.
 • עזרה בהכנת שיעורי בית, תוך מעקב אחר התקדמותם בלימודים והתייחסות לקשייו הספציפיים של כל ילד.
 • הכנת תוכנית התקדמות על ידי צוות המועדונית על פי היעדים שהוצבו לקבוצה ולכל ילד באופן אישי. תוכנית זו תענה ותקדם את צרכיו הרגשיים הלימודיים והחברתיים ותובא לדיון 3 פעמים בשנה על ידי צוות המועדונית והמנחה.
 • העשרת העולם הרוחני והתרבותי, עידוד הילדים לקחת חלק בפעילות הנערכת בקהילה כגון חוגים, שימוש בספרייה, השתתפות באירועים הנערכים במרכזים קהילתיים ועוד.
 • שיתוף ההורים והגברת מודעותם לצרכי ילדיהם.
 • שיפור האינטראקציה בין ההורים לילדיהם ובין ההורים לבית הספר.

בעבודה היום יומית עם הילדים אנו רואים חשיבות רבה בהכלה רגשית של הילדים ושמירה על רווחתם הנפשית.

למידה בדרך חוויתית

המועדונית מהווה מסגרת משלימה לאחר שעות הלימודים. מסגרת הכנת שיעורי הבית ופעילויות ההעשרה טומנות בחובן חינוך ללמידה עצמאית, רכישת הרגלי התנהגות, משמעת עצמית, הפנמת חוקים ורכישת מיומנויות של עבודת צוות. הילדים מקבלים מענה לקשיים הייחודיים של כל אחד ואחד מהם. ניתנת לילדים העשרה מתחומים נוספים מעבר לחומר הלימודים השוטף.

צוות המועדונית

צוות המועדונית כולל שתי מדריכות. הצוות, מתחום החינוך, פועל בשיתוף פעולה עם העובדת הסוציאלית ומודרך בתחומים שונים העולים לפי הצורך על ידי מנחת משרד החינוך והעובדת הסוציאלית. הצוות מחנך ומשמש לילדים דגם לחיקוי יחסי חברות תקינים.

צוות המועדונית נמצא בקשר שוטף עם צוותים בבית הספר, מורות, יועצות, וההנהלה, גננות ועובדים סוציאלים ביישובים.

פנייה אל המועדונית תעשה דרך העובדת הסוציאלית ביישוב ובהמלצת בית הספר.