תלמידי הגן ובתי הספר, יוצרים עבודות אומנות בהשראת זיכרונות ילדות של ותיקי המועצה שאותם מקבלים כמכתבים בדואר.
היצירות הופכות לתערוכה המותקנת כמוזיאון נייד. התערוכה המתגלגלת עוברת בין בתי הספר והגנים המשתתפים במיזם.
המוזיאון מסייע בהגברת עוצמת הזיקה למקום, בחיזוק הזהות המקומית ובתחושת השייכות בקרב תלמידים במועצה כמו גם, מקרב את הדור החדש למורשת של מועצה אזורית דרום השרון.

מוזאון על גלגלים

מוזאון על גלגלים

מוזאון על גלגלים

מוזאון על גלגלים