בשנת תשפ"ג חטיבת הביניים צור יצחק פותחת שעריה

החטיבה תקלוט אליה את תלמידי ותלמידות כיתות ו' שסיימו לימודיהם בתשפ"ב.
חטיבת הביניים תצמח ותגדל בכל שנה וילמדו בה שכבות ז'-ט'.
מידע נוסף על חטיבת צור יצחק יתפרסם כאן בהמשך.