תכנית מתאר כוללנית - חזון המועצהמצגת הרצאתו של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, במפגש הראשון להצגת עקרונות התכנון לתכנית המתאר לדרום השרון להתייחסות הציבור,  שהתקייים באולם הכנסים של המועצה ביום ג׳ 13/10/2015.

הרצאתו, כמו הרצאתם של מנהדסת הוועדה והאדריכל הממונה, הוקלטה וצולמה ותעלה בזמן הקרוב לאתר.

תכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון - חזון המועצה

להורדת המצגת בקובץ pdf