חוק רישוי עסקים באתר משרד הכלכלה והתעשייה:

למעבר לצפייה בנוסח חוק רישוי עסקים , תשכ"ח - 1968