חברי הועדה:

מס שם הנציג תפקיד
1

שרון סספורטס

מנכ"ל – יו"ר
2 יצחק אגוזי  גזבר
3

עו"ד לימור ריבלין

יועמ"ש
4 שרית סלמן מנהלת מח' רכש, מרכזת