1. צפי פלד – סגן ומ"מ ראש המועצה – יו"ר
  2. יצחק אגוזי – גזבר המועצה
  3. שי בר רצון – מהנדס המועצה
  4. עו"ד עדי שחר – מתן
  5. שלמה נמרודי – רמות השבים
  6. שני חוור – מהנדסת תעשיה וניהול