חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1 אורי מרגלית

יו"ר

2 רחל רבר  אלישמע
3

אורי עצמון

כפר סירקין
4 יום טוב אלקבץ  חגור
5 ישראל טייבלום  רמות השבים
6

ליאת זולטי

נוה ימין
7

גמשה רדומסקי 

מרכז

משתתפים:

  1. רוני בן שטח, דוברת