חברי הועדה:

מס שם הנציג יישוב/תפקיד
1

צפי פלד

ס.ראש מועצה ומ"מ – יו"ר

2 רחל רבר  אלישמע
3

אורי עצמון

כפר סירקין
4 יום טוב אלקבץ  חגור
5 ישראל טייבלום  רמות השבים
6

גלי זמיר 

נוה ימין
7

גמשה רדומסקי 

מרכז

משתתפים:

מס שם הנציג תפקיד
1

רוני בן שטח

דוברת