לרשותכם/ן מידע מפורט הכולל רשימת מבנים קיימים ורשימת מקומות שאינם בניינים שבהנגשתם חייבת המועצה האזורית דרום השרון:

רשימת מבנים קיימים בתחום המועצה:

שם המבנה: משרדי המועצה (מתחם המועצה דרום השרון)

 • שם הישוב והרחוב: קריית המועצה נווה ירק ת.ד.500
 • מיקום: ציר Y מרכז מבנה: 191767 / ציר Y מרכז מבנה: 671172
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: גביה, הנדסה, ועדת תכנון ובניה, רווחה, תרבות, רישוי עסקים, אולם כנסים, שירותי דת
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • בוצע: חניה, התאמות במדרגות
  • נדרש לבצע: התאמות במדרגות (בחלקם), התאמות במעלית קיימת, הוספת מעלון, התאמות בבית שימוש נגיש
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השירות ניתן, אין צורך בחלופה   
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המבנה: אגף חינוך / שפ"ח

 • שם הישוב והרחוב: קריית המועצה נווה ירק ת.ד.500
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 191855 / ציר Y מרכז מבנה: 671021
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: שרות פסיכולוגי להורים ולילדים
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • בוצע: חניה
  • נדרש לבצע: התאמות במדרגות, הוספת מעלית
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: משרד נגיש בקומת קרקע של המבנה    
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2026

שם המבנה: היכל התרבות דרום השרון 

 • שם הישוב והרחוב: קריית המועצה נווה ירק ת.ד.500
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 191800 / ציר Y מרכז מבנה: 671111
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: כנסים ומופעים
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • בוצע: חניות, התאמות במדרגות
  • נדרש לבצע: התאמות במדרגות
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2026

שם המבנה: משרדי הוועד מתן 

 • שם הישוב והרחוב: רחוב הדר 84, ישוב מתן
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: שרות לתושב, הרשמה לחוגים.
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: חניה, מכשולים, מדרגות, התאמות בבית שימוש נגיש, התאמות בכבש, דלתות
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המבנה: מתנ"ס מתן 

 • שם הישוב והרחוב: רחוב הדר 34, ישוב מתן
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: הרשמה לחוגים, חוגי ילדים, נוער ,ומבוגרים.
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: תיקון חניות, מכשולים, דרך נגישה, מדרגות, סימן מוביל, התאמות בבית שימוש נגיש
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

שם המבנה: מזכירות רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רח' בית העם 34
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 189482 / ציר Y מרכז מבנה: 67485
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: מזכירות
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • בוצע: חניה נגישה
  • נדרש לבצע: הרחבת דלת כניסה למבנה (קיים 72 ס"מ) , התאמה להפרש גובה של 5 ס"מ בסף דלת הכניסה. בית שימוש ניגש (לוודא האם גודל המבנה מעל 100  מ"ר)
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: יבוצע כבש פריק/זמני
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

שם המבנה: בית העם רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רח' בית העם 15
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 189442 / ציר Y מרכז מבנה: 674688
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: תרבות,פנאי,התכנסויות
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: חניה נגישה, התאמות במדרגות , התאמות בבית שימוש נגיש קיים (לתקן את גודל התא , מיקום קבועות ואביזרים), אמצעי עליה לבמה, סימון עמודים.
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השירות ניתן חלקית (קיים בית שימוש נגיש במבנה הסמוך , במרחק של עד 100 מ')
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2026

שם המבנה: ספריה רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב הכרם 2א
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 189429 / ציר Y מרכז מבנה: 674655
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: ספריה
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • בוצע: חניה נגישה, בית שימוש נגיש
  • נדרש לבצע: תיקון חניה נגישה, התאמות בבית שימוש נגיש קיים (השלמת אביזרים ומאחז יד).
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השירות ניתן , אין צורך בחלופה
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המבנה: מועדון וותיקים רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב הכרם 2א
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 189442 / ציר Y מרכז מבנה: 674631
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: מועדון וותיקים , פעילות פנאי והתכנסות
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • בוצע: חניה נגישה, בית שימוש נגיש
  • נדרש לבצע: תיקון חניה נגישה, התאמות בבית שימוש נגיש קיים (השלמת אביזרים ומאחז יד) , התאמה להפרש גובה של כ-10 ס"מ בסף דלת כניסה למבנה.
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: יבוצע כבש פריק/זמני
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

שם המבנה: בית נוער (לול) רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב בית העם 36
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 189495/ ציר Y מרכז מבנה: 675009
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: פעילות תרבות ופנאי
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: חניה נגישה, התאמות בבית שימוש נגיש קיים (השלמת אביזרים)
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השירות ניתן, אין צורך בחלופה
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המבנה: בית כנסת

 • שם הישוב והרחוב: רחוב הדס 1, ישוב מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 197817 / ציר Y מרכז מבנה: 673676
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: בית כנסת
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: דרך נגישה, בית שימוש נגיש, התאמות במדרגות
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: הפניה לבית כנסת נגיש במועצה
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

שם המבנה: מתנ"ס צור יצחק

 • שם הישוב: צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 199637 / ציר Y מרכז מבנה: 682884
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: חוגים ופעילות לילדים, נוער, תרבות ואירועים
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: חניה, התאמות בבית שימוש נגיש, התאמות בכבש ובמדרגות, מכשולים, דלתות, סימן מוביל
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2026

שם המבנה: מקווה טהרה

 • שם הישוב: צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מבנה: 200395 / ציר Y מרכז מבנה: 683452
 • השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה: מקווה טהרה לנשים
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: חניה, התאמות בחדר משולב, מדרגות
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

רשימת מקומות קיימים שאינם בניין בתחום המועצה:

גנים ציבוריים:

שם המקום: גן ציבורי מגדל המים, מתן

 • שם הישוב והרחוב: רחוב נוף השרון/צור 2-44, מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 197896 / ציר Y מרכז מקום: 673864
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר , התאמות במדרגות, טיפול במכשולים , ריהוט נגיש , מתקן שתיה
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המקום: גן ציבורי חצב, מתן

 • שם הישוב והרחוב: רחוב חצב פינת חבצלת, מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 197749 / ציר Y מרכז מקום: 674134
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר , התאמות במדרגות, טיפול במכשולים , ריהוט נגיש , מתקן שתיה
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

שם המקום: גן ציבורי יובלים, צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: נחל איילון 1-5, צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 199696 / ציר Y מרכז מקום: 683025
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר , התאמות במדרגות, טיפול במכשולים , ריהוט נגיש , מתקן שתיה
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

שם המקום: גן ציבורי שילה, צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: נחל שילה 6, צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 199948 / ציר Y מרכז מקום: 683150
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר , התאמות במדרגות, טיפול במכשולים , ריהוט נגיש , מתקן שתיה
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המקום: גן ציבורי אלכסנדר, צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: נחל אלכסנדר 16, צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 200109 / ציר Y מרכז מקום: 682816
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר , התאמות במדרגות, טיפול במכשולים , ריהוט נגיש , מתקן שתיה
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המקום: גן ציבורי רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב בית העם 15
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 189455 / ציר Y מרכז מקום: 674645
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר, ספסל נגיש, סימון עמודים
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השרות ניתן חלקי
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים /מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

מגרשי ספורט:

שם המקום: מגרש כדורסל רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב בית העם 15
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 189446 / ציר Y מרכז מקום: 674729
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר, ספסל נגיש, סימון עמודים
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השירות ניתן , אין צורך בחלופה
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

שם המקום: מגרש ספורט מתן

 • שם הישוב והרחוב: התאנה, מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 197741 / ציר Y מרכז מקום: 673514
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: דרך נגישה, מתקן שתיה, סימן מאתר , התאמות במדרגות.
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המקום: מגרש ספורט צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: התאנה, מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 199599 / ציר Y מרכז מקום: 682911
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: מתקן שתיה, סימן מאתר
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

אתרי משחקים:

שם המקום: מגרש משחקים רמות השבים

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב בית העם 15
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 189455 / ציר Y מרכז מקום: 674645
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: השירות ניתן חלקית
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים / מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

שם המקום: אתר משחקים מגדל המים, מתן

 • שם הישוב והרחוב: רחוב נוף השרון/צור 2-44, מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 197896 / ציר Y מרכז מקום: 673864
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המקום: אתר משחקים צמוד למתנ"ס, מתן

 • שם הישוב והרחוב: רחוב הדר 84, מתן
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע:  התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

שם המקום: אתר משחקים חצב, מתן

 • שם הישוב והרחוב: רחוב חצב פינת חבצלת, מתן
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 197749 / ציר Y מרכז מקום: 674134
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע:  התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

שם המקום: אתר משחקים יובלים, צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: נחל איילון 1-5, צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 199696 / ציר Y מרכז מקום: 683025
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע:  התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2024

שם המקום: אתר משחקים שילה, צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: נחל שילה 6, צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 199948 / ציר Y מרכז מקום: 683150
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע:  התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2023

שם המקום: אתר משחקים אלכסנדר, צור יצחק

 • שם הישוב והרחוב: נחל אלכסנדר 16, צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 200109 / ציר Y מרכז מקום: 682816
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע:  התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2026

שם המקום: אתר משחקים צמוד למתנ"ס צור יצחק​

 • שם הישוב והרחוב: צור יצחק
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 199615 / ציר Y מרכז מקום: 682897
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע:  התאמות המתקנים לדרישות ת"י 1498 חלק 8
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: אין צורך בחלופה, ישנה נגישות כללית 
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

אתרי הנצחה:

שם המקום: אתר הנצחה רמות השבים​

 • שם הישוב והרחוב: רמות השבים, רחוב בית העם 15
 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 189463 / ציר Y מרכז מקום: 674686
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: סימן מאתר, דרך נגישה עד לאתר ההנצחה , אמצעי להתגברות על הפרש גובה של 30 ס"מ עד למפלס במת ההנצחה , התאמות במדרגות
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: תצפית עד מרחק של כ-20 מ'
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים ומפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2025

בתי עלמין:

שם המקום: בית עלמין

 • מיקום: ציר X מרכז מקום: 189708 / ציר Y מרכז מקום: 675446
 • דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו:
  • נדרש לבצע: חניה נגישה, בית שימוש נגיש, דרך נגישה ל"חדר זיהוי נפטרים" ולסככת ההספדים (הפרש גובה של כ-20 ס"מ).
 • התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית: המקום נמצא בתהליך הנגשה , קיימת נגישות חלקית
 • מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם): בעלים /מפעיל
 • מועד ההנגשה: יונגש עד 3/2026

הצהרת ראש המועצה:

אני, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון מצהירה בזאת כי המועצה האזורית הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב בסכום של 400,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.
(חמ 6366-3)

"זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של 25% מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים".

הערה:
סוג של מקום שאינו בניין יהיה אך ורק בהתאם לסיווג בתקנות.
לתשומת לב: "מקום שאינו בניין" – מקום ציבורי מסוים שאינו בניין מן המפורטים בתוספת הראשונה או הדומה בייעודו למקומות כאמור, שהוכשר לשימוש הציבור;

מקום שאינו בניין מסוג אלה המפורטים להלן:

 1. בית עלמין
 2. גן ציבורי, ובכלל זה טיילת ומצפור
 3. אתר משחקים
 4. אתר שעשועים
 5. מקום רחצה
 6. מקום קדוש המשמש לעלייה לרגל
 7. גן חיות
 8. מקום לתצוגה
 9. אתר הנצחה
 10. גן אירועים
 11. מגרש ספורט
 12. חניון ציבורי

לנוחיותכם/ן, להורדת התאמות הנגישות המפורטות בעמוד זה גם בקובץ pdf ישירות למחשב