מצ״ב חוברת בה ריכזנו מידע מפורט אשר יסייע לחברי ועדים, לבעלי תפקידים נוספים בוועד ולתושבים להעמיק את ידיעותיהם בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת, תפקודו וניהולו של הועד המקומי ביישוב.

ועדים מקומיים - נהלים והנחיות.pdf