חזון

המחלקה רואה את ייעודה בשיפור איכות חייו של הנער והילד בסיכון ובהגברת תחושת הרווחה והחוסן הנפשי. אנו מאמינים כי שיפור נפשי אצל ילדים ונוער יוצר מעגלים של שינוי חיובי בסביבתם הקרובה והרחוקה ומשפיע על הקהילה כולה.

המחלקה תעניק לאותם ילדים ובני נוער רצף חינוכי מתמשך מגיל ילדות ועד גיל בגרות על ידי תפירת חליפה אישית המתאימה בדיוק למענים ולצרכים הנדרשים וכן ליווי ומעקב אינטנסיבי. פעילות המחלקה למניעת התנהגויות סיכוניות במועצה, היא גורם מוביל ומשפיע במיגור, טיפול, מניעה, והתמודדות עם נגע הסמים, האלכוהול, והאלימות.

באחריותנו

  • מכלול נושאים הקשורים להפעלת מערך השירותים לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.
  • מיפוי אוכלוסיות יעד, איתור צרכים ומשאבים כבסיס לעיצוב תכנית עבודה שנתית.
  • עבודה בשיתוף פעולה עם כלל נותני השירות וגורמי הטיפול ברשות ובמוסדות הממשלתיים.
  • פעילות מערך הביקור הסדיר, קידום נוער ותוכנית להב"ה וכן פיתוחם והפעלתם של מענים חינוכיים וטיפוליים בקהילה.
  • פעילויות מניעה והסברה בנושא המאבק בסמים, אלכוהול ואלימות מתוך שיתוף פעולה בין גופי החינוך, הרווחה והביטחון.
  • תיאום ויצירת שיתופי פעולה בין כלל הגורמים העוסקים בנושא ברשות לשם ביצועה המיטבי של תכנית העבודה השנתית.
  • יצירת מאגר מועצתי עפ"י פילוח מוסדי, יישובי וגילאי.
  • פיתוח מקצועי של צוות העובדים של המחלקה.
  • אבטחת מידע ושמירה על הסודיות על פי הוראות החוקים הרלוונטיים.

הצוות שלנו:

שירי פוקס רוזן
מנהלת המחלקה לילד ונוער בסיכון
03-9000682
ליאת ברק
עובדת חינוך טיפול קידום נוער
03-9000682
דנור רמתי
קצין ביקור סדיר
03-9000686
מוטי שקד
מנהל היחידה למוגנות קהילתית
03-9000646