אגף הכספים והגזברות אשר בראשו עומד גזבר המועצה, מופקד על הפעילות הכספית של המועצה על כל אגפיה.

האגף מנהל את המשאבים הכספיים הרשות, בהתאם להחלטות המתקבלות על ידי מליאת המועצה, חוקים, צווים ותקנות החלים על רשות מקומית.

האגף כולל מספר יחידות ובינהן:
גזברות, מחלקת הגבייה, מדור שכר, מחלקת הנהלת החשבונות, מדור רכש ומדור תקציבי פיתוח וביטוחים.

תחומי האחריות של האגף:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • גיוס כספים והגדלת הכנסות המועצה
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר,
  • ינוונטר ורכש.

הנהלת החשבונות

המחלקה מנהלת את הרישום של המערך הכספי במועצה מבצעת תשלומים לספקים ונותני שירות, התאמות בנקים, ותשלומי שכר, מכינה דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים.

שכר

מדור שכר אחראי על חישוב מרכיבי שכר והוצאת תלושי שכר לעובדי וגמלאי המועצה.
כמו כן אחראי על דיווחים שוטפים לשלטונות מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי , קרנות שונות והגשת דוחות למשרד האוצר.

תקציבי פיתוח וביטוחים

טיפול בתקציבי פיתוח, אישור תברי"ם דיווחים למשרדי ממשלה ותשלומים לקבלנים.
טיפול בכל סוגי הביטוח וכן בתביעות ביטוח המתקבלות מגורמי חוץ.

מחלקת הגבייה

מחלקת הגבייה במועצה מונה כ– 13 אנשי צוות. המחלקה אחראית להפקת שומות הארנונה וגביית מיסי הארנונה לרבות באמצעות אכיפה מנהלית.המחלקה מטפלת בזכאים להנחות מארנונה על פי חוק ותקנות.
בנוסף למיסי הארנונה, המחלקה מטפלת בגביית אגרות והיטלים ולמעשה מהווה קופה ראשית לקבלת כל ההכנסות העצמיות של המועצה.

הצוות שלנו:
 

טבלת אנשי קשר - גזברות וכספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יצחק אגוזי גזבר 03-9000555
אופירה אברהם מזכירה 03-9000550
ציפי וקנין סגנית גזבר 03-9000605
שרית סלמן מנהלת רכש 03-9000552
ניר פרלמן מזכיר מחלקת רכש 03-9000633
אביטל יעיש מנהלת מדור שכר 03-9000693
לירון בן ישי מנהלת הכנסות ותב"רים 03-9000552

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עמירם כהן ראש צוות 03-9000513
אלונה רובין מנהלת חשבונות 03-9000514
כרמלה חרזי מנהלת חשבונות 03-9000515
רימה לובינסקי מנהלת חשבונות 03-9000516
אלקנה הופמן 03-9000538

גביה ושומה

טבלת אנשי קשר - גביה ושומה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ציפי אבגי מנהלת מחלקת גביה ושומה 03-9000502
יוספה גלו סגנית מנהלת ואחראית שומה 03-9000596
אורית רגב אכיפה ושומה 03-9000504
ענבל בלימה שומה מערכת בית המשפט 03-9000506
לילך ברוק 03-9000662
גילה עזרא חינוך ושומה 03-9000599
מוקד תשלומים 24 שעות כרטיסי אשראי בלבד 076-5300921
גילה ברוק הנחות 03-9000510
לירן שלק רפרנטית גבייה 03-9000505
שרונה צ'יקוטאי שומה 03-9000511
ויקטור פרג'ון פיקוח 03-9000539
הילדה כהן קופה ראשית 03-9000508
אדוה אחראית אכיפה והיטלים 03-9000637