אגף הכספים והגזברות אשר בראשו עומד גזבר המועצה, מופקד על הפעילות הכספית של המועצה על כל אגפיה.
האגף מנהל את המשאבים הכספיים הרשות, בהתאם להחלטות המתקבלות על ידי מליאת המועצה, חוקים, צווים ותקנות החלים על רשות מקומית.

האגף כולל מספר יחידות ובינהן:
גזברות, מחלקת הגבייה, מחלקת הנהלת החשבונות, מדור רכש ומדור תקציבי פיתוח וביטוחים.

תחומי האחריות של האגף:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • גיוס כספים והגדלת הכנסות המועצה
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר,
  • אינוונטר ורכש.

הנהלת החשבונות

המחלקה מנהלת את הרישום של המערך הכספי במועצה מבצעת תשלומים לספקים ונותני שירות, התאמות בנקים, ותשלומי שכר, מכינה דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים.

תקציבי פיתוח וביטוחים

טיפול בתקציבי פיתוח, אישור תברי"ם דיווחים למשרדי ממשלה ותשלומים לקבלנים.
טיפול בכל סוגי הביטוח וכן בתביעות ביטוח המתקבלות מגורמי חוץ.

מחלקת הגבייה

מחלקת הגבייה במועצה מונה כ– 13 אנשי צוות. המחלקה אחראית להפקת שומות הארנונה וגביית מיסי הארנונה לרבות באמצעות אכיפה מנהלית.המחלקה מטפלת בזכאים להנחות מארנונה על פי חוק ותקנות.
בנוסף למיסי הארנונה, המחלקה מטפלת בגביית אגרות והיטלים ולמעשה מהווה קופה ראשית לקבלת כל ההכנסות העצמיות של המועצה.

הצוות שלנו:

טבלת אנשי קשר - גזברות וכספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מאיה עוז גזברית העירייה 03-9000605 mayao@dsharon.org.il
אופירה אברהם מזכירה 03-9000550 guli@dsharon.org.il
יוליה מרקובסקי, רו"ח סגנית מנהלת אגף תקציבים 03-9005755 yuliam@dsharon.org.il
עודד לובוביץ' מנהל מחלקת רכש 03-9000553 odedl@dsharon.org.il
סיון דהרי מנהלת מחלקת הכנסות 03-9005725 sivand@dsharon.org.il
ליאורה כספי רפרנטית תקציבים 03-9000552 liorac@dsharon.org.il

הנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עמירם כהן ראש צוות 03-9000513 amiram@dsharon.org.il
אלונה רובין מנהלת חשבונות 03-9000514 alona@dsharon.org.il
כרמלה חרזי מנהלת חשבונות 03-9000515 harazi@dsharon.org.il
רימה לובינסקי מנהלת חשבונות 03-9000516 romma@dsharon.org.il
אלקנה הופמן 03-9000538

גביה ושומה

טבלת אנשי קשר - גביה ושומה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ציפי אבגי מנהלת מחלקת גביה 03-9000502
יוספה גלו סגנית מנהלת מחלקת הגביה 03-9000596
הילדה כהן קופאית ראשית 03-9000508
לירן שלק היטלים + טאבו 03-9000505
ורד ביאלי אחראית הנחות 03-9000510
דקלה כהן אחראית דיגיטל 03-9000637
ענבל בלימה אחראית אכיפה 03-9000509
גילה עזרא שומה וחינוך 03-9000599
יסמין בוקטוס רפרנטית גביה 03-9000511
גלית נימני רפרנטית גביה 03-9000504
טלי דהן רפרנטית גביה 03-9000507
ענבר טובי רפרנטית גביה 03-9000506
מוקד תשלומים 24 שעות כרטיסי אשראי בלבד 076-5300921
וואטסאפ גביה השירות פעיל בימים א'-ה', בין השעות 8:30 עד 16:00 053-3586199