ביישובי דרום השרון 9 בתי ספר יסודיים, הכוללים 95 כיתות שבהם לומדים  3560 תלמידים מכיתה א' עד כיתה ו'.

בית הספר האזורי המקיף "עמי אסף" בבית ברל כולל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולומדים בו 1423 תלמידים.  בבית חינוך "ירקון״ לומדים 897 תלמידים. התלמידים מוסעים אל בתי הספר מ-31 יישובי המועצה ומהיישוב צור יגאל. ביישובי המועצה 1079 תלמידים הלומדים במוסדות חינוך שלא בבעלות הרשות, מהם 139 בחינוך המיוחד ויתרתם בחינוך הרגיל.

מספרם הכולל של תלמידי המועצה הוא כ- 6553 תלמידים.

רשימת בתי הספר בדרום השרון:

  • מקיף אזורי "עמי אסף"
  • בית חינוך "ירקון"
  • בית ספר "אהרונוביץ'"
  • בית חינוך "יחדיו"
  • בית ספר "כצנלסון"
  • בית ספר "מעבר אפק"
  • בית חינוך "צור יצחק"
  • בית חינוך "צופית"
  • בית חינוך "צור יצחק"

מבנה בית ספר