אישה עומדת על רקע גדר ומחזיקה את חפירהתקנת בן ממשיך במגזר הכפרי הינה סוגיה מרכזית המשפיעה על חיי הפרט, המשפחה והקהילה.

הטיפול בסוגיית הבן הממשיך קיבל לפני כשנה עדיפות גבוהה  על ידי משרד הרווחה והמח' לשירותים חברתיים במועצה.

בעקבות הדגש הזה, החלה לפעול במועצה האזורית דרום השרון, תכנית "בן ממשיך-משפחה ממשיכה".

תכנית "בן ממשיך-משפחה ממשיכה" עוסקת בסוגיית בן ממשיך על כל הבטיה ומנסה לתת לתושבים כלים שיסייעו להם להתמודד עם השלכותיה על התא המשפחתי, הפרט והקהילה.

לשם כך, מעמיד האגף לשירותים חברתיים לרשות התושבים מגוון שירותים המיועדים לסייע במניעת סכסוכים בתוך המשפחה והקהילה ולטפל בהם כאשר הם כבר קיימים:

  • כנסים ישוביים ואזוריים להעברת מידע באשר להבטים השונים של סוגיית בן ממשיך
  • טיפול פרטני
  • טיפול משפחתי
  • גישור
  • בניית הסכמות בתוך המשפחה
  • סדנאות "שיח משפחתי"
  • שירותי העמותה למען החבר הותיק בדרום השרון

התכנית מיועדת לכלל תושבי המועצה אשר סוגיית הבן הממשיך על הבטיה השונים נוגעת להם.

לאתר התכנית לחצו כאן 

דואק חיה
מנהלת היחידה לטיפול בותיקים ובבני משפחתם. עו"ס לחוק החוסים ולחוק האפוטרופסות
03-9000592