אורנית גל
מנהלת בית ספר "כצנלסון"
03-9328226

  • מיקום: כפר סירקין
  • מועד הקמה: 1936
  • צוות מקצועי: 20 אנשי צוות פדגוגי ו-6 אנשי מנהלה
  • תלמידים: 284 תלמידים ב-11 כיתות מכפר סירקין ומגשימים וכן ילדי שכונת בלינסון ושיכון בלינסון מפתח תקווה
  • טלפקס: 03-9328226

 

המוטו שלנו: "קשרים נכונים בין יחיד לחברה"

בית הספר "כצנלסון" שכן בשנים הראשונות להיווסדו בבית בן 2 חדרים בכפר סירקין. במהלך השנים, עם הגידול באכולוסיה, עבר בית הספר למבנה בו הוא שוכן עד היום. בהמשך נוספו לו מספר מבנים יבילים (קרוואנים), המשמשים כיתות לימוד ומעבדה למדעים.בשל מיקומו של בית הספר בכפר סירקין, טבעי הוא כי תלמידי בית הספר מהווים חלק בלתי נפרד מקהיליית הכפר. הם מקיימים קשרים של שיתוף פעולה מלא עם מוסדות הכפר ותושביו וקשר מיוחד עם גני הילדים. אחד הדברים המייחדים את בית הספר היא העובדה כי בין בית הספר לגני הילדים מפרידה גדר ובין הילדים נוצרים קשרים הדוקים.

במהלך שנת הלימודים חונכים תלמידי כיתה ה את ילדי גן החובה ופעם בשבוע מקיימים עם ילדי הגן יום פעילות משותף שאת תוכנו קובעים התלמידים. עם המעבר לכיתה א' חונכים תלמידי כיתה ו' את ילדי א' ומקלים עליהם את המעבר. במהלך השנה שותפים ילדי הגנים לאירועים שונים בבית הספר -  אירועים אליהם מוזמנים גם ילדי מושב מגשימים ושיכון ושכונת בלינסון.

 

בית הספר מקיים מספר מסורות ייחודיות:

  • בנות מצווה: בנות כיתה ו' בבית הספר מציינות את המעבר מילדות לבגרות בפרק משימות שתוכנו נקבע בשיתוף הורי הכיתה ובית הספר. גולת הכותרת של הפעילות היא עליית של בנות הכיתה לתורה בטקס חגיגי ומרגש בבית הכנסת שבכפר סירקין.

  • ותיקי הכפר: בחג הפורים יוצאים תלמידי בית הספר לחלק משלוחי מנות לותיקי כפר סירקין, מגשימים ושיכון ושכונת בלינסון.

  • יום השואה: בערב יום השואה עורך בית הספר טקס לכל קהיליית בית הספר וכפר  סירקין. בטקס זה לוקחים חלק גם ותיקי הכפר בהקראה, בסיפור אישי או בהדלקת נר. 

  • פדגוגיה: צוות בית הספר משתלם ומתעדכן באופן קבוע בתוכניות הלימודים החדשות של משרד החינוך ושואף כל העת להעלות את רמת ההוראה, להשביח את הלמידה ולהעלות הישגים. בד בבד עם שמירה על דרך ארץ וכללי התנהגות נאותים.

בעתיד שואף בית הספר לקדם את איכות הסביבה על כל היבטיה ולהפוך ל"בית ספר ירוק". הכוונה היא לשדרג את נושא המחשוב ולהפוך את המחשב לכלי עזר בלמידה ובהוראה. בית הספר נאמן לאמונתו כי קשרים נכונים בין יחיד לחברה מאפשרים לכל יחיד למצות את כל יכולתו ולתרום לעיצוב איכות החברה בה הוא חי.