אפרת גור
מנהלת בית חינוך "יחדיו"
09-7474516

  • מיקום: קיבוץ רמת הכובש.
  • מועד הקמה: 1973.
  • צוות מקצועי: כ-40 מורים ואנשי צוות.
  • תלמידים: 425 תלמידים מהיישובים אייל, ניר אליהו, נירית, סלעית, צור נתן רמת הכובש ויישובים נוספים בסביבה.

למעבר לאתר בית הספר לחץ כאן

המוטו שלנו: "דיאלוג משתף ליצירת אורח חיים הוגן"

בית חינוך "יחדיו" הוקם כבית ספר אזורי של הקיבוצים. במהלך השנים עזבו את "יחדיו" תלמידי הקיבוצים שאינם שייכים לדרום השרון ולתלמידי הקיבוצים: אייל, ניר אליהו ורמת הכובש הצטרפו תלמידי הישוב נירית ותלמידי המושבים צור נתן וסלעית.

ל"יחדיו" הנהלה ציבורית בה חברים נציגי כל הקהילות והיא אחראית על ניהול הכספים והמעקב אחר העשייה החינוכית בבית החינוך.

בית החינוך פיתח מערכת משתפת בין התלמידים, המורים, ההנהלה וההורים - ומקיים קשר הדוק עם הקהילות השותפות בבית החינוך. צוות בית החינוך מקפיד להשתלם בדרישות החדשות של משרד החינוך בכל נושאי הלימוד.

בנוסף, מפתח בית החינוך תהליכי למידה ופעילויות בונות שפה, המאפשרות שיתוף וקיום אורח חיים הוגן הנשען על ערכים דמוקרטיים ויהודיים ואוניברסאליים. 

 

לוגו של בית החינוך יחדיו

תלמידי בית החינוך יחדיואת בית החינוך "יחדיו" מייחדת עשייה חינוכית רבה:

  • לימודי דמוקרטיה ומפתח הל"ב: בכל הכיתות מתקיימים לימודי דמוקרטיה הכוללים הכרת השפה הדמוקרטית, המאפשרת דיאלוג משתף לבניית חיים הוגנים בחברת הילדים. מכיתה א' עוסקים במושגים:היכרות עם האני, היכרות עם השונה, קשייו של השונה בקבוצה, דרכים לקבלת החלטות בקבוצה, רוב ומיעוט, זכויות וחובות ואיך כל זה משתלב בחיי הכיתה וחברת התלמידים בבית החינוך. לימודי הדמוקרטיה משתלבים יחדיו בשיעורי מפתח הל"ב.

  • פעילות חברתית: הפעילות החברתית בבית החינוך מיישמת את הנלמד בשיעורי הדמוקרטיה ומפגישה את כל ילדי בית החינוך במפגש קבוצתי רב גילי. את הקבוצות הרב גיליות מנחים תלמידי כיתות ו' וכל קבוצה פועלת למען מישהו בבית הספר, בקהילה או בחברה. כל קבוצה מוציאה לפועל את פעילותה לאורך השנה מספר פעמים. את הקבוצות מנחים תלמידי כיתה ו' בליווי של מורה.

  • הערכה עצמית: תלמידי בית החינוך שותפים אמיתיים בהערכת עצמם ובהערכת פעילויות בית החינוך. בתחילת השנה דנים התלמידים והמורים בשאלה מה יעריכו במהלך השנה ודף הערכה כיתתי מעוצב בהתאם. פעמים בשנה, בנובמבר ובאפריל, מעריכים התלמידים את עצמם כשהמחנכות מגיבות על הערכתם בכתב ובשיחה אישית. ההורים שותפים אף הם, קוראים ומשוחחים עם ילדיהם על מה שכתבו ומגיבים אף הם לדברים שכתבו הילדים. התהליך מאפשר שיח מעריך ובונה בין כולם, תלמידים, מורים והורים.

  • חגים וטקסים: על החגים והטקסים אחראים חלק מקבוצות הפעילות החברתית והכיתות. על טקסי הזיכרון אחראים תלמידי שכבות ד'-ו'. בטקסים שותפים ומשתתפים כל תלמידי השכבה האחראית על הטקס. בחנוכה, פורים ופסח מתקיימת פעילות בית ספרית מיוחדת לכל תלמידי בית החינוך וקבוצות הפעילות החברתית תורמות את חלקן בהכנת הפעילויות.

  • טיולים וסיורים לימודיים: בבית החינוך תכנית טיולים וסיורים לימודיים מגוונת לכל שכבות הגיל. הטיולים השנתיים מאופיינים בהליכה בטבע ובהכרת הארץ "דרך הרגליים". תלמידי כיתות ד'-ו' יוצאים לטיולים בני יומיים עם לינה. כל תלמידי בית החינוך יוצאים לשני טיולים בית ספריים: טיול ט"ו בשבט המוקדש כל שנה להכרות עם אחר מישובי בית החינוך. טיול ירושלים – כל תלמידי בית החינוך עולים ביום אחד לירושלים כאשר כל כיתה מטיילת במסלול ייחודי לה.