הודעות בתחום המקרקעין

המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 24.05.2017 השכרת המקרקעין/הנכסים המפורטים להלן , לתקופה של 10 שנים מיום 01.06.2017.
המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 8.3.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקות 5 ו- 6 (חלק) בגוש 7597 (בית ספר עמי אסף, בבית ברל), לתקופה של 49 שנים עם אופציה להארכה לתקופה של 49 שנים נוספות.
המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 8.3.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקה 87 (חלק) בגוש 8901 (קרקע המשמשת את בית הדואר, ביישוב צור יצחק), לתקופה של 5 שנים נוספות.
המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 29.01.2017 השכרת המקרקעין הידועים כחלקות 135 ו- 136 בשלמות בגוש 6447 (בית המועצה הישן ברח' הצנחנים בכפר מל"ל), לתקופה של 5 שנים לרבות תקופת אופציה של 6 שנים נוספות.
עמוד 1 מתוך 2