מכרזים (4)

dsharon-logo-newלהלן מכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז). 

ליצירת קשר :

  1. לברורים בנושא פרטי המכרז, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. לברורים בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה: יצחק אגוזי, גזבר המועצה, בדוא"ל : egozi@dsharon.org.il ובטל: 03-9000550.
  3. לברורים בנושאי תשלום: לבנה חברוני, ע. גזבר, בדוא"ל: hevroni@dsharon.org.il ובטל: 03-9000552. 

למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה אב בית/איש תחזוקה לבי"ס ( 3 משרות )
למרכז נחליאלי-המרכז לחינוך סביבתי דרושים לשנת הלימודים הבאה מדריכים לתכנית טבע וגינה אקולוגית.

מכרז פומבי 7/17 - הזמנה להגשת הצעות לגינון שטחים ציבוריים בישוב צור יצחק

דרוש/ה מוקדן/מוקדנית למוקד המועצה