רבקה איטח

מרכזת תחום שיקום ואנשים עם צרכים מיוחדים ואחראית על טיפול באוטיסטים (מעל גיל 18)

טל': 03-9000584 | פקס: 03-9000590 | rivkai@dsharon.org.il

המעבר לבגרות - מידע על זכויות לבעלי צרכים מיוחדים

כחלק ממאמצינו בארגון קשר, להנגיש את המידע למשפחות, בחרנו להתמקד הפעם בזכויות ומידע לאוכלוסיית הבוגרים מעל גיל 18, בדגש על תקופת המעבר לבגרות.

מניסיוננו ולאור הפניות הרבות שמגיעות מתחום זה, אנו למדים כי תקופת מעבר זו טומנת בחובה חששות לצד שאלות רבות, ולא תמיד יש כתובת מוגדרת.

לפניכם אסופת מידע המופיע באתר הורים בקשר, על זכויות, שירותים ואפשרויות לבוגרים, בנושאים הבאים:

  1. זכויות הביטוח הלאומי
  2. קצבה לשירותים מיוחדים (שר"מ)
  3. זכאות לשיקום מקצועי
  4. אפוטרופסות
  5. השכלה וחינוך
  6. צבא / שירות לאומי / מכינה לבגרות
  7. תעסוקה
  8. דיור

למידע המלא (מאתר ״הורים בקשר״)

נדגיש כי המידע שלהלן מצטרף לזה המופיע באתר המידע "מקום מיוחד", הפועל בשיתוף עם מט"ח.

להלן קישור למידע אודות "המעבר לבגרות" באתר ״מקום מיוחד״