נערות במצוקה

כרמל זמורה נצר

מרכזת תחום נערות במצוקה

טל: 03-9000592  carmelz@dsharon.org.il

מטרת העובדת ליצור קשר עם נערות על סף הדרדרות או מעבר לה, במצבי מצוקה חריפים ולסייע בפתרון מכלול הבעיות בהם הן נתקלות.