נוער וצעירים במצוקה

אירית קרמל - לוי

עו"ס תכנית להב"ה

טל: 03-9000575 iritkl@dsharon.org.il

תפקיד  העובדת הסוציאלית לכונן בשיתוף רכז נוער בסיכון את צוותי ההיגוי והביצוע המועצתיים, לסייע לרכז להב"ה בליווי והנחיית צוות מדריכי הנוער היישוביים, לטפל בבני הנוער בסיכון וסכנה, לטפל ולרכז את המענה הטיפולי עם הורים במועצה, ליצור קשר עם גורמי טיפול נוספים ברווחה ובקהילה (פקידי סעד, קציני מבחן, בריאות הנפש וכו'.)