טלי חזני-גורליק

עו״ס משפחות ומרכזת תחום הערכות לחירום

טל: 03-9000660 פקס: 03-9000590  talig@dsharon.org.il

ביום ג׳ 15/03/17, התקיימה סדנא לעובדים הסוציאליים והפסיכולוגיים בנושא הערכות לשעת חירום.
הימים הללו משפיעים על כל אחד מאיתנו. כל אחד מגיב עליהם לפי אישיותו והאופן בו הוא חווה את האירועים. חוסר הודאות בה אנו מצויים, יוצרת מציאות מלחיצה ומאיימת שיש בה בכדי להשאיר משקעים גם לעתיד. בעת שכזאת עלינו לתת את הדעת על האופן בו האירועים משפיעים על ילדינו. ליקטנו עבורכם מס' טיפים להתנהלות איתם
עמוד 1 מתוך 2