ציפי אבנון

מנהלת אגף חינוך, נוער וספורט

טל': 03-9000530 | פקס: 03-9000536 | Yael@dsharon.org.il

אייל צייג

סגן מנהל אגף חינוך, נוער וספורט

טל: 03-9000543 פקס: 03-9000685   דוא"ל: ZAIG@dsharon.org.il

עודד לובוביץ

מנהל תפעול אגף חינוך, נוער וספורט ורכז הנגישות במועצה

טל: 03-9000546 פקס: 03-9000685   דוא"ל: odedl@dsharon.org.il

במהלך שנת 2011 אוחדו מח' החינוך ומח' הנוער והוקם אגף חינוך, נוער וספורט.

כיום מנהלת  את האגף ציפי אבנון שמשמשת גם כמנהלת מח' החינוך. סגנה, אייל צייג, משמש גם כמנהל מח' הנוער והספורט.

השינוי במבנה הארגוני נבע מהראיה של המועצה מערכת חינוכית כוללת כשאין הפרדה בין המערכת הפורמאלית למערכת הבלתי פורמאלית, אלא ישנה מערכת חינוכית אחת המתחילה בגני ילדים וכוללת את בתי הספר ופעילות  הנוער לאחר שעות הלימודים.

החזון הממומש הינו פעילות משותפת של החינוך הבלתי פורמאלי בתוך בתי הספר בשעות הלימודים ופעילות של בתי הספר בשעות אחה"צ במסגרת הבלתי פורמאלי.

במסגרת האיחוד עבר האגף למשכן חדש הצמוד לביה"ס "אהרונוביץ".

הרישום לבתי הספר של החופש הגדול החל ויסתיים ביום 18/06. התכנית תופעל בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי מיום 1 ביולי ועד ליום 21 ביולי בבתי הספר בימים א' ה', בין השעות - 08:00 – 13:00 .
בשנת הלימודים הקרובה יצטרפו ילדיכם לגני הילדים של המועצה ולבתי הספר היסודיים. הרישום לגני הילדים ולכיתות א' הוא רגע מרגש לכל הורה המסמל ראשיתה של התחלה חדשה.
המחזור השני (2017) של קייטנת הספורט לבוגרי כיתות א'-ד' יוצא לדרך! במתחם ספורט דרום השרון במועצה בין התאריכים 23/7-10/8 בשעות 08:00-13:00
עמוד 1 מתוך 230