סימה דודמן

מנהלת מדור גני ילדים

טל': 03-9000532 | פקס: 03-9000536 |  Dodman@dsharon.org.il

מיכל לוי לנקרי

מזכירת מדור גני ילדים

טל: 03-9000535 פקס: 03-9000536 michal@dsharon.org.il

בתחום המועצה האזורית דרום השרון 53 גני ילדים . א. יעוד המדור יישום המדיניות החינוכית בגני הילדים. ניהול אפקטיבי של הטיפול בילדים במסגרות החינוך לגיל הרך הכשרת צוותי החינוך

{readmore:להמשך}

להלן רשימת גני ילדים הפעילים בהסדר עם המועצה

{readmore:להמשך}

גן דובדבן הינו גן לילדי חובה, הממוקם בצור יצחק וקיים מזה כ-6 שנים. דנה שורץ-אזולאי, מנהלת את הגן מיום היווסדו ומקימת הגן, קיבלה לאחרונה את תעודת ההסמכה של ׳גן ירוק׳ מהמכון הוולקני. גן הילדים מהווה סביבה מוכרת ונגישה עבור ילדינו. אולם, במציאות שלנו כיום, היציאה אל מחוץ לגדרות הגן לא תמיד מזמנת לילדים טבע וחורש טבעי, אלא חוויה עירונית ולעיתים אף מסוכנת. בשל הקושי לצאת מגדרות הגן לצורך טיול בסביבה טבעית-ביולוגית, בחרת דנה להקים בגן שביל חושי שיענה על צורך זה וייתן לילדים הצצה לחורש טבעי ולאמא אדמה. השביל החושי מהווה בעצם מרחב טבעי בתוך הסביבה העירונית, ועל כן חשוב…
השרות הפסיכולוגי החינוכי של דרום השרון בשיתוף מדור גני הילדים ועיר ללא אלימות הוביל יום עיון לסייעות שהתקיים ביום ראשון 29 לאוגוסט.
ביום א, 29.5.2016, קיים ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, בגינות מקיימות בגני ילדים נרקיס נירית ואצטרובל בירחיב. גינה מקיימת מאפשרות מרחב למידה בחצר הגן ומעודדת חקר בנושא גידולי מזון וצמחים. החל מתכנון הגינה, וכלה בטיפול ובאחזקה, משתתפים הילדים בפיתוח המרחב וחווים תכנים של אורח חיים בריא ומקיים ולומדים על חשיבות המרחב הכפרי.
עמוד 1 מתוך 10