חמישי, 16 נובמבר 2017 11:50

רישום למוסדות החינוך בדרום השרון לשנה״ל התשע״ט

רישום לגני הילדים לשנת הלימודים התשע"ט רישום לגני הילדים לשנת הלימודים התשע"ט

מועצה אזורית דרום השרון שמחה להזמינכם לרישום ילדכם למוסדות החינוך לשנה"ל תשע"ט.

הרישום יחל מיום ראשון, ה' בשבט התשע"ח, 21 בינואר 2018 ויסתיים ביום שני, ד' באדר התשע"ח, 19 בפברואר 2018.

לרישום ילדכם למוסדות החינוך לשנה״ל תשע״ט

להלן מידע לגבי הזכאים לרישום:

גני ילדים

זכאים לרישום ילדים שנולדו בתאריכים הבאים:

  • חובה: מ- י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013 (גילאי 5).
  • טרום חובה: מ- כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014  עד- כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013 (גילאי 4).
  • טרום טרום חובה: מ- י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015 עד- ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014 עד- י"ט בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר 2015 (גילאי 3).

לכיתה א’

זכאים לרישום ילדים שנולדו בתאריכים הבאים:

  • מ - ו’ בטבת התשע”ב, 1 בינואר 2012 עד - י”ח בטבת התשע”ג, 31 בדצמבר 2012.

לבית הספר העל יסודי שש שנתי

הערות:

  • את הרישום יש לבצע באופן מקוון באתר המועצה בקישור הנ״ל בתקופת הרישום בלבד.

  • לתשומת לבכם, גם אם ילדכם לומד השנה בגני המועצה עליכם לדאוג לרישומו באופן מקוון.
  • לברורים ושאלות ניתן להתקשר לטל'. 03-9000535/30/32 או  למייל: michal@dsharon.org.il | yael@dsharon.org.il
  • זכאים לבצע רישום מקוון רק מי שכתובתו מעודכנת לכתובת המועצה.

אנו עומדים לשרותכם ונשמח להיענות לכל פנייה מצדכם ולסייע כמיטב יכולתנו.

מ.א. דרום השרון - אגף חינוך

ת.ד. 500 נוה ירק, קרית המועצה (צמוד למבנה ביה"ס אהרונוביץ) טלפונים באגף החינוך: 03-9000535/30

רישום לגני הילדים לשנת תשע״טרישום לכתה א׳

רישום לבית הספר השש שנתי׳