צופית

על היישוב

צופית

צופית הוא מושב עובדים ליד כפר סבא. המושב הוקם בשנת 1933 על ידי גרעין של 50 חקלאים על שטח שנקנה על ידי קרן קיימת לישראל ויושב במסגרת התיישבות האלף.

מקור השם הנו סמלי ופירושו גבעה המתנשאת ליותר מ-80 מטר מעל פני האדמה וצופה על סביבותיה. המושב הוקם בשנת 1933 ומשתייך לתנועת המושבים. שטח המושב הורחב לאחר מלחמת העצמאות. כיום שטחו הינו 3,010 דונם, מספר תושבים הוא 980 נפש. ענפי משק העיקריים הם פרדס, לול, פרחים, ירקות וגידול דבורים.


לאתר המושב: http://www.tsofit.org.il/

להמשך

דרכי התקשרות

מזכירות וועד מקומי 

טלפון: 3411202– 077 / 7489532 - 09

 פקס: 3411203 – 077 / 7480085 – 09

כתובת דוא''ל: efrat@tsofit.org.il

היסטוריה

צופית

סיפור ראשיתו של המושב מתחבר לקבוצה של 33 חברים מפתח תקווה שרצו להתיישב על אדמת צופית וביחד נאבקו לגייס כספים עבור בנייה, נטיעת פרדסים ומערכות מים. הכל נראה מבטיח אלא שחברת "תוכנית האלף" להתיישבות לא אישרה לכולם הלוואה ו-17 חברים מצאו עצמם כמעט מנושלים מחלקה במושב העתידי. חבריהם ויתרו על גודל חלקתם שלהם והקטינו אותה כדי שחבריהם המנושלים יזכו יחד איתם לקטוף את פירות ההגשמה.

אחרי תקופת הכרזת המדינה צופית היתה בין הראשונות לקלוט עולים מהמחנות ומקפריסין, למרות המחסור בקרקע והקרבה אל הגבול. בואם של העולים הביא להרחבתו של המושב וקבלתם התקבלה פה אחד. כך הפכה צופית למעין קיבוץ גלויות.

במשך 30 שנות קיומה הראשונות של צופית דאגו מתיישביה לטיפוח גינות פרחים, הקמת בית עם, סלילת דרכים וכבישים, הרחבת בתיהם, בניית בית כנסת ומרפאה. לכל משפחה היו לול ורפת. תוך מלחמת קיום קשה ותוך חיפוש אחר יום עבודה נטלו על עצמם המתיישבים החדשים להקים

משק ציבורי אשר יהווה יסוד ליישוב ולנקודה חקלאית.

צופית היתה מושב ספר קדמי, דבר שחייב השקעה בארגון מערכת הביטחון, האימונים והשמירה המוגברת. במאורעות 1936 עמד הישוב מול התקפות קשות. ב-14 באוגוסט נרצח טוביה רבינוביץ' במושב צופית. חברי המושב היו פעילים בהגנה ובפלמ"ח.

להמשך

מפה

קבינט הדיור מתכנס היום, יום שני 15/01/18, במשרד ראש הממשלה להכרזה על המתחמים המועדפים לדיור במסגרת הותמ״ל. על המוקד הפעם קרקעות צופית גן חיים וניר אליהו, עליהן מתכננת הממשלה הקמת 4,500 יח׳ דיור בבנייה צפופה ורווייה של רבי קומות צמוד לבתי מושב צופית. הכרזה שתחסל הלכה למעשה את המושב לאחר שתותיר אותו ללא אדמות חקלאיות, תוך יצירת כאוס תחבורתי ועומסי תנועה קשים מאוד. פוסט מדף הפייסבוק של ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו
במושב צופית החליטו לשפץ את מגדל המים הישן ולנקות את החורשה שלידו. בני הנוער נרתמו לעבודה ובשיתוף עם האגודה והוועד המקומי יצרו פינת חמד בשדות המושב. המקום נחנך באירוע ט"ו שנערך בשבת האחרונה, 23/01/2016.
שנתיים אחרי שפתחו במאבק ללא תוצאות, מחדשים תושבי מושב צופית והמועצה האזורית דרום השרון, את מאבקם נגד סיפוח שטחי המושב לכפר סבר ובניית אלפי יחידות דיור; ״לכפר סבא יש מספיק עתודות קרקע״, הם אומרים. ״לא ניתן שיהרסו את מקור הפרנסה שלנו״ ידיעות השרון - 17/07/2015
עמוד 1 מתוך 2